Bærekraftig utviklingBærekraftig utvikling er et begrep som først ble definert av Gro Harlem Brundtland for FN som: «utvikling som møter dagens behov uten å gå på kompromiss av fremtidige generasjoners behov». Begrepet ble brukt som en samlebetegnelse for å benytte begrensede ressurse på en måte som tar hensyn til generasjonene som kommer, og er en prosess som steber etter å møte alle moderne behov uten å gå på tvers av «integritet, stabilitet og skjønnheten» av miljøet.

Ofte blir utvikling av nye prosjekter kun drevet av et ensidig behov, uten å ta hensyn til hvordan det påvirker fremtiden. En trenger ikke lete lenge før en ser eksempler på ting som er gjort tidligere som i dag har hatt en negativ effekt på bærekraften i et samfunn og område. Rovdrift på naturressurser er et eksempel på det.

Et helhetlig begrep

Bærekraftig utvikling handler ikke bare om miljøet, på tross av at det er et av de viktige aspektene. Når vi ikke lever innenfor begrensningene som miljøet har, skaper vi ting som global oppvarming og klimaendringer. Begrepet dekker imidlertid over flere aspekter og handler like mye om å skape et sterkt, sunt og rettferdig samfunn. Det betyr å jobbe for å sikre alle mennesker, både nåværende og fremtidige generasjoner, like rettigheter, personlig velvære og jobbe for sosiale utjevninger.

Alt dette behover imidlertid ikke gå på bekostning av hvordan vi lever i dag. Bærekraftig utvikling handler ikke nødvendigvis om å kutte ned på forbruket vi har, men handler like mye om å utvikle ny teknologi og se om vi kan endre på måten ting gjøres på, og som kan dra bedre nytte av de ressursene vi har tilgjengelig. Her handler det om alt fra småting som bedre gjenvinning til å bruke en sykkel for å komme seg til jobb i stedet for å kjøre.

Agenda 21

Et av de viktigste møtene som satt bærekraftig utvikling på kartet kom i form av det som nå er kjent som Rio-konferansen. Det var en FN samling i Rio de Janeiro den 14. juni 1992, hvor miljø og utvikling ble diskutert. Agenda 21 er en handlingsplan som kommer fra den konferansen hvor man oppfordrer alle lokalsamfunn rundt i verden om blant annet å handle lokalt og tenke bærekraftig. Den mer nye planen Agenda 2030 har tatt over fra Agenda 21 og Tusenårsmålene, og beskriver de 17 viktigste målene FN skal jobbe for å oppnå før år 2030.

Finansiering om lån viktig

Det å utvikle en bærekraftig verden er noe som krever en del ressurser. Så finansiering av alt fra støtte til utvikling av ny teknologi, til mindre lån til enkeltpersoner i lokalsamfunn for å utvikle lokalt jordbruk, er viktige ting å få på plass for å nå et bærekraftig samfunn. En form for en slik finansiering ser vi i det som heter mikrolån, og må ikke forveksles med det vi gjerne omtaler som smålån (ekstern lenke) og andre typer betegnelser som brukes for norske forbrukslån da “mikrokreditt” gjelder internasjonal økonomi og tiltak for å forbedre den økonomiske bærekraften.

Her på denne nettsiden skal vi forsøke å gi deg god informasjon om flere ulike aspekter av bærekraftig utvikling.