Utvikling BrasilBrasil er en av verdens raskest voksende økonomier, og landet har sett en formidabel vekst de siste to tiårene. Mye av oppgangen har kommet fra utnyttelse av naturressurser fra regnskogen. Stor kveg, mine og gruvedrift er dukket opp over hele landet, og store innhog i det naturlige miljøet har blitt en bieffekt av det. Det gjør Brasil til et godt eksempel på hva man bør tenke på når det kommer til en bærekraftig utvikling.

Les mer om dette hos FN.no!

Bedre opplæringsmuligheter

I takt med oppgangen i økonomien har også skillet mellom rike og fattige vokst seg enda større i Brasil. Spesielt er problemet stort for de mange millioner innbyggerne som bor i mindre landsbyer utenfor de store byene. Her er befolkningen svært ung, og mange har aldri lært seg å verken lese eller skrive. Det å få til en bredere opplæring i slike elementære ting er svært viktig. Det gir flere muligheter til videre utdanning og høyere former for arbeid, og skaper et fundament for å få nok inntekt til å forsørge både en selv og en familie.

Så som vi har vært inne på tidligere handler bærekraftig utvikling ikke bare om hvordan man behandler miljøet og naturen, men like viktig er en bærekraftig og rettferdig behandling av alle mennesker i et samfunn. I samarbeid med organisasjoner som FN har derfor regjeringen i Brasil utviklet flere prosjekter for å rette opp i ujevnhetene som nå eksisterer. Store tiltak for familier som tjener lite er satt i gang, hvor de kan sende barna gratis til skole. Kurs for å lære foreldre å lese og skrive er også satt igang flere ulike steder. Dette er prosjekter som nå har nådd over 13 millioner mennesker i Brasil så langt.

Elektrisitet

Elektrisitet og energi er et stort tema i Brasil, og er enda et område hvor fokus på bærekraftig utvikling blir viktig. For å bedre standarden av elekstrisitet og koble flere til nettverket av strøm i landet, har en rekke mindre kraftstasjoner blitt bygger. Hvor stort prosjektet er kan sees i sammenheng med antall ansatte bedriftene for strømutbygging har. Det taller nemlig på hele 300 000. Men kritikk har blitt rettet mot hvordan utbyggingen har blitt gjort og at det ikke er tatt godt nok hensyn til miljøet og naturen rundt kraftverkene. Her er det flere organisasjoner som nå har involvert seg for å få til en mer bærekraftig utvikling.

Bevaring av regnskogen

Nedskoging av regnskogen i Brasil har vært et stort tema i lang tid. Som vi snakket om innledningsvis er det ressursene skogen inneholder i form av potensiale for jordbruk, kjøttproduksjon og utvinning av metaller, mye av årsaken til den økende økonomien til Brasil. Men nedskoging fører til alvorlige miljøproblem, og regnskogen er et sted med en begrenset mengde ressurser. Om de blir brukt uten tanke på fremtidige generasjoner vil det føre til store problemer i løpet av de neste tiårene.

Regjeringen har derfor nå satt i gang en rekke ulike tiltak for å hindre en større avskoging og nedbrenning av områder for å gjøre det om til dyrket mark. Familier som bor i områdene med regnskog får nå for eksempel tilskudd for å ikke drive med ulovlig utvikling av området, samtidig som de får opplæring i hvordan de kan benytte seg av skogen på en bærekraftig måte som tar hensyn til fremtidige generasjoner.